Hemsidan 2012-10-27

 

Hemsidan och vår e-post har tyvärr varit ur drift mest beroende på att vår tidigare leverantör bytte webhotell utan att i god tid informera oss.

Vi har även lidit av tidsbrist för att få igång hemsidan igen när vi väl fick tillgång till ett nytt webhotell.

Att hitta webbhotell att lägga upp denna typ av information om vår förening och dess aktiviteter på är inte heller lätt då de flesta webhotell har en massa policy regler runt vad en hemsida får innehålla.

Till exempel PayPal diskrimenerar helt och hållet vår typ av organisation.

Men nu är vi äntligen klara med själva hemsidan… Återstår bara att generera om biljettförsäljningen…

Leave a Reply