Medlem

Club Sade® vill verka för alternativa sexuella minoriteters möjligheter att träffas, umgås, utvecklas och stärka sin identitet. Detta kan ske genom politiska, kulturella och organisatoriska medel som till exempel att ordna fester, hålla kurser och informera.

 

Medlemskap

 

Du måste vara medlem hos oss för att kunna komma på våra tillställningar.

Du måste vara medlem senast 24 timmar innan en fest eller ett arrangemang och medlem blir Du på länken nedan.

http://clubsade.se/?page_id=265

OBServera att det kan bara vara en deltagare per medlemsanmälan., så är Ni två så måste var och en av Er gå in och bli medlemmar på hemsidan och sedan göra anmälan om deltagandet och detta för att uppfylla krav från diverse myndigheter då vi har fest. Läs mer om detta i vänsterkolumnen på biljetthemsidan under “köpvillkor”.

Om Du vill vara extra hemlig så kan Du ange N/A på postadress informationen och telenr men vi måste dock ha fullständigt namn, e-postadress och födelsedata då detta är nödvändigt för att kunna deltaga i våra arrangemang samt att Du ska få e-post om våra arrangemang.

 

 

Sekretess och integritet

För att kunna hantera medlemsinformation och anmälningar till de event vi arrangerar har vi ett samarbete med Dynamend AB och för att skydda våra intressen har vi ett sekretessavtal mellan Club Sade® och Dynamend AB. Det innebär i korthet att alla uppgifter hanteras med största diskretion. Att vi inte kräver mer information än vad som är nödvändigt för att uppfylla krav från diverse myndighteer då vi har fest.

När du köper biljett, eller anmäler dig till ett event behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna meddela om vi t ex behöver byta lokal, eller har annan viktig information som berör dig.

Vi använder endast uppgifterna för att delge dig Club Sade® föreningsinformation. Genom att välja att göra en “prenumeration” så får du löpande klubbinformation.

Efter att eventet ägt rum tar vi bort den order som finns i systemet. Dina kontaktuppgifter finns kvar så du lättare ska kunna göra fler bokningar i framtiden. All information du delger oss hanteras med stark sekretess av ett litet fåtal personer. Ingen medlemsinformation delges till andra föreningar eller företag.

Vi hanterar Dina inlämnade medlemsuppgifter med stark sekretess och med strikt konfidentialitet och i enligt med PUL.

 

Samarbetsföreningar

 

Club Sade® samarbetar med ett flertal andra klubbar och medlemskap i dessa gäller i vissa fall för besök på Club Sade®. Du måste kunna visa medlemskort eller motsvarande form av bevis på medlemskap vid entrén.

Medlemmar i klubbar med samma inriktning från andra länder är varmt välkomna, boka din/era biljett/er via “Kalendarium & biljetter m.m.”.

  • Wish
  • SLM
  • Dekadance
  • Fetish People Party
  • Openminded Club
  • FPE-S
  • Club Par i Hjärter
  • BDSM-Uppsala

Leave a Reply