Facebook och mobiltelefon

Vi finns sedan idag på Facebook under namnet Club Sade och dit kan man bli medlem.

Vill man vara lite mer hemlig av sig så kan man välja att bara gå med i den hemliga gruppen Club Sade för då ser bara hemliga medlemmar dig.

För att bli hemlig medlem i den hemliga gruppen så behöver vi göra en inbjudan till din e-post-adress, så skriv då en rad på Facebook meddelanden att du önskar bli hemlig medlem + e-post-adress så lägger vi till dig till hemliga gruppen.

Vår mobiltelefon har nummer +46720986554 och är påslagen c:a 24 timmar innan en tillställning och någon timme in under pågående tillställning utifall att man inte hittar fram till oss.

Pressrelease 2014-05-25

Stockholm 2014-05-25

Hej och välkommen till ”Nya” Club Sade!

Denna anrika Club har fungerat som en ”görokrati” under alla sina år. Det har inneburit att det har funnits endast en vald kassör och för övrigt en arbetsgrupp som har fungerat som ”styrelse”.

Vi har nu valt att ombilda denna ”görokrati” till en registrerad förening vilket innebär:

• Att styrelse är tillsatt
• Att stadgar finns
• Att organisationsnummer finns
• Att Club Sade är skattskyldig
• Att deklaration kommer att inlämnas varje år

Styrelsen består av:

• Ordförande – Helena
• Sekreterare – Micael
• Kassör – Christer
• Ledamot – Andreas

Vi hälsar gamla och nya vänner välkomna!

Styrelsen Club Sade

Hemsidan 2012-10-27

 

Hemsidan och vår e-post har tyvärr varit ur drift mest beroende på att vår tidigare leverantör bytte webhotell utan att i god tid informera oss.

Vi har även lidit av tidsbrist för att få igång hemsidan igen när vi väl fick tillgång till ett nytt webhotell.

Att hitta webbhotell att lägga upp denna typ av information om vår förening och dess aktiviteter på är inte heller lätt då de flesta webhotell har en massa policy regler runt vad en hemsida får innehålla.

Till exempel PayPal diskrimenerar helt och hållet vår typ av organisation.

Men nu är vi äntligen klara med själva hemsidan… Återstår bara att generera om biljettförsäljningen…