Vad innebär BDSM och fetischism?

BDSM

BDSM är ett samlingsbegrepp för bondage, disciplin, dominans, submission (undergivenhet) och sadomasochism.
Bondage innebär upplevandet av en intimitet genom fysisk begränsning, bland annat genom att binda eller bli bunden.
Disciplin och dominans benämner de mer psykiska aspekterna av BDSM där man bestämmer över varandra för att hamna i maktpolariserade roller, och sadomasochism benämner förmågan att hitta njutning i tillfogande eller mottagande av olika slags smärta.
BDSM-utlevnad kan ta många uttryck men iscensättandet grundas alltid i gemensamma överenskommelser.

 

Fetischism

Fetischism innebär förmågan att känna intimitetsförhöjning av objekt. Objektet blir sensuellt och känsloladdat. Man attraheras eller känner ett allmänt välbefinnande av dess närvaro. Fetischer kan vara material såsom gummi och läder eller objekt såsom skor, regnkläder och uniformer.

Upplevelserna kan variera från person till person, men gemensamt för BDSM och fetischism är att utövandet förstärker välbefinnande och kan i rätta tillfällen vara intimitetshöjande. Vissa kan betrakta intresset som en tändande form av sex eller något man gör då och då. För andra kan det vara en identitet, en primär läggning att jämföra med hetero-, bi- eller homosexualitet, en del av personligheten som alltid finns med.

Leave a Reply