Regler

 • För att upprätthålla atmosfären på våra fester vill vi att festdeltagarna klär upp sig. Många klär sig i lack, latex och läder, men du behöver inte skaffa dyra “fetischkläder” bara för att kunna gå på fester hos oss. Med lite fantasi är det mycket som kan ge den där “kinky” stämningen: En rulle gladpack kan exempelvis bli en bedårande kreation och en strikt svart kostym kan framhäva en dominant stil. Det viktiga är att det framgår att man på något vis har ansträngt sig. Målet är att man själv liksom de andra gästerna kan känna trygghet och att man kommer i stämning. Om du är osäker går det bra att bara klä sig i svart, vi tillämpar Minimum black.
 • Om du har någon speciell fetisch är du självklart välkommen att komma iklädd den.
 • Vid andra typer av klubbträffar har vi ingen klädkod alls, till exempel vid picknickar, men vi hindrar ingen från att klä upp sig i sin fetishklädsel om man så vill.
 • Är du osäker angående klädsel går det bra att kontakta oss innan.
 • Det som sker på Club Sade® ska stanna inom klubben. Som medlem åtar du dig att inte diskutera eller sprida vad som har skett under klubbträffar till någon utomstående part. Detta gäller även vid så kallade dagboksinlägg eller liknande i de forum du deltar. Medlem som inte följer denna regel kan bli avstängd från klubbträffarna, utan föregående varning!
 • Fotografering får ej förekomma utan att arrangörerna och de medverkande lämnat sitt tillstånd. Totalt fotoförbud på och utanför klubben. Detta gäller även mobilkameror och även om du bara vill fotografera dig själv! Vi har ibland officiella fotografer på plats med Club Sade® bricka och där Du själv kan välja om Du vill bli fotad.
 • Den som uppträder störande kan avvisas, i allvarligare fall avstängas från klubbens träffar. Med störande menas bland annat alla försök att hota eller trakassera andra medlemmar i syfte att förmå någon att delta i BDSM-aktiviteter. Ett nej är alltid ett nej och MÅSTE respekteras. De ansvariga har även befogenhet att utdela varning eller avvisa störande medlemmar direkt.
 • Tafsa inte på andra utan tillåtelse.
 • Stör ej pågående session där tafsandet kan ingå som exempel på vad man inte gör!
 • Åldersgränsen är 18 år.
 • Personer som uppträder berusat blir avvisade. Alkohol och droger får ej medföras i lokalen utom vid de tillfällen där vi specifikt skriver att man kan eller får ta med sig själv drycker (BYO = Bring your Own).
 • Medlem som gör åverkan eller förorenar i lokalen är skyldig att ersätta klubben för de kostnader det medför att återställa lokalen i ursprungligt skick eller själv ombesörja detta.
 • Medlemmar är alltid välkomna att framföra både positiva och negativa synpunkter till festansvariga under kvällen. Om exempelvis någon har uppträtt olämpligt och det inte kommer till festansvarigas kännedom i samband med händelsen är möjligheterna små att kunna följa upp och åtgärda det.

Leave a Reply