Pressrelease 2014-05-25

Stockholm 2014-05-25

Hej och välkommen till ”Nya” Club Sade!

Denna anrika Club har fungerat som en ”görokrati” under alla sina år. Det har inneburit att det har funnits endast en vald kassör och för övrigt en arbetsgrupp som har fungerat som ”styrelse”.

Vi har nu valt att ombilda denna ”görokrati” till en registrerad förening vilket innebär:

• Att styrelse är tillsatt
• Att stadgar finns
• Att organisationsnummer finns
• Att Club Sade är skattskyldig
• Att deklaration kommer att inlämnas varje år

Styrelsen består av:

• Ordförande – Helena
• Sekreterare – Micael
• Kassör – Christer
• Ledamot – Andreas

Vi hälsar gamla och nya vänner välkomna!

Styrelsen Club Sade