Fest 2011-11-26 och BDSM kurs i Mars 2012

Påminnelse om att vi har fest 2011-11-26 på Vielle Montange som kan bokas i vårt nya Club Sade medlemssystem via länken “Kalendarium & biljetter m.m.” i högerkolumnen på vår nya hemsida eller på länken nedan:

http://www.dynamend.se/clubsade/sales/index.php?cPath=21

Vi kommer preliminärt även att ha en BDSM kurs i Mars 2012, vilket även det kan ses i vårt biljettbokningssystem redan nu.

I den nya medlems- och biljettsystemet så kan man i detalj inklusive vägbeskrivningar m.m. läsa vad som händer framöver under respektive ”Produktkategorier” och dess rubriker om man ”klickar” på rubriken till ett arrangemang.

Varmt välkomna till dessa fester under hösten 2011.

Vänligen

Club Sade styrelsen

Leave a Reply