Utskick via e-post avvecklas

Club Sade Informerar

Vi kommer nu att påbörja avvecklingen av vårt gamla medlems- och utskicksregister.

Ett e-brev kommer inom kort att gå ut till alla medlemmar att registrera sig på nya hemsidans biljett- och medlemssystem om man fortlöpande vill ha information från föreningen.

Föreningen kommer därmed att spara mycket jobb med e-post genom att vi nu hanterar medlemsskapet helt automatiskt. Tidigare kunde en liten fest generera uppemot 300 – 400 e-brev med anmälningar till festen samt registering av medlemsskapet som alla skulle besvaras av någon i styrelsen med tillgång till medlemsregistret. Vi slipper nu mycket av denna tunga administrativa börda.

Läs mer under ”medlem” om vad detta innebär för Dig.

Häsningar från Club Sade – styrelsen

Leave a Reply